SZU organizovala v Bratislave medzinárodnú konferenciu Bridges in Life Sciences 6th Annual Scientific Meeting

8 – 10. apríla 2011 sa v bratislavskom hoteli Tatra konala medzinárodná konferencia Bridges in Life Sciences 6th Annual Scientific Meeting, ktorú organizovala Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s RECOOP HST konzorciom a Cedars-Sinai Medical Center z amerického Los Angeles. RECOOP HST Consortium (Regional Cooperation for Health, Science and Technology) vzniklo v roku 2006 ako…