Vyhlásená výzva v oblasti vzdelávania

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02) . Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. SŠ môžu prihlásiť partnerské projekty zamerané na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy,…