Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 18.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) pre žiadosti o grant na plánovanie R34 sa zameriava na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto FOA…

Priority HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDDK (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Priority HIV/AIDS Research within the Mission of the NIDDK (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.1.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) sa snaží podnietiť výskum HIV/AIDS v rámci misie Národného inštitútu pre diabetes a trávenie a ochorenia obličiek (NIDDK), ktorý je v súlade s prioritami výskumu HIV/AIDS…

Pilot Studies of Biological, Behavioral and Social Mechanisms Contributing to HIV Pathogenesis Within the Mission of the NIDDK (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Pilot Studies of Biological, Behavioral and Social Mechanisms Contributing to HIV Pathogenesis Within the Mission of the NIDDK (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.1.2021 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva žiadosti na inovatívne základné a translačné pilotné výskumné projekty v rámci misie NIDDK, ktoré sú…

Efficient and Innovative Natural History Studies Addressing Unmet Needs in Rare Diseases (R01) Clinical Trials Not Required

Názov projektu: Efficient and Innovative Natural History Studies Addressing Unmet Needs in Rare Diseases (R01) Clinical Trials Not Required Dátum vydania: 17.2.2021 Dátum ukončenia: 14.2.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť efektívne a inovatívne štúdie prírodnej histórie, ktoré podporia vývoj medicínskych produktov pri zriedkavých chorobách/stavoch s neuspokojenými potrebami. Prostredníctvom podpory…

Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01)

Názov projektu: Minor Use Minor Species Development of Drugs (R01) Dátum vydania: 18.2.2021 Dátum ukončenia: 3.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vydáva Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), Centrum veterinárnej medicíny (CVM) a žiada o grant na výskumný projekt (R01) inštitúcie alebo organizácie, ktoré navrhujú vyvinúť alebo podporiť rozvoj určených nových liečiv…

Confirmatory Efficacy Clinical Trials of Non-Pharmacological Interventions for Mental Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Confirmatory Efficacy Clinical Trials of Non-Pharmacological Interventions for Mental Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti až po skúšky…

Clinical Trials to Test the Effectiveness of Treatment, Preventive, and Services Interventions (Collaborative R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Clinical Trials to Test the Effectiveness of Treatment, Preventive, and Services Interventions (Collaborative R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti…

Development of Psychosocial Therapeutic and Preventive Interventions for Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Development of Psychosocial Therapeutic and Preventive Interventions for Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické skúšky prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový sled intervencií, od prvých nehumánnych, skorých testov nových intervencií, potvrdzujúcich skúšok účinnosti až po skúšky…