Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts

Názov projektu: Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts Dátum ukončenia: 13.4.2023 Očakávaný výstup:  – Politiky v oblasti klímy a životného prostredia sú podporované lepšími znalosťami o prírodných systémoch Zeme a interakciách ľudského zdravia; – Politiky trvalo udržateľného planetárneho zdravia, ktoré podporujú spoločné prínosy pre ľudské zdravie a zdravie ekosystémov, sú podporené silnými dôkazmi; – Medziodvetvová a multidisciplinárna…

Interventions in city environments to reduce risk of non-communicable disease (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD)

Názov projektu: Interventions in city environments to reduce risk of non-communicable disease (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD) Dátum ukončenia: 13.4.2023 Rozsah: Téma je zameraná na implementačný výskum s potenciálom znížiť riziká neprenosných chorôb v mestách s LMIC a/alebo zraniteľných populácií v ZP. Návrhy by sa mali zamerať na implementáciu vedy o intervenciách založených na dôkazoch, ktoré podporujú zdravé správanie a ktoré majú…

Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (‘virtual twins’) for personalised disease management

. Názov projektu: Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (‘virtual twins’) for personalised disease management Dátum ukončenia: 13.4.2023 Rozsah:   – Vyvíjajte multiškálové a multiorgánové, dynamické, interoperabilné, modulárne výpočtové modely, schopné presne simulovať patofyziológiu jednotlivých pacientov, zahŕňajúce rôzne anatomické škály, od molekulárnej po bunkovú, tkanivovú, orgánovú a systémovú úroveň, podľa potreby. Návrhy by mali byť multidisciplinárne a mali by sa zameriavať na skupiny…

Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle cross-border health threats

Názov projektu: Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle cross-border health threats Dátum ukončenia: 13.4.2023 Rozsah: Návrhy by sa mali rozvíjať a pokročiť v oblasti novej diagnostiky in vitro relevantnej na zisťovanie a charakterizáciu cezhraničných zdravotných hrozieb a mali by sa rozvíjať nové prístupy k vývoju lekárskych protiopatrení zameraných na hrozby identifikované HERA   Návrhy by sa mali vzťahovať na…

Health impacts of endocrine-disrupting chemicals: bridging science-policy gaps by addressing persistent scientific uncertainties

Názov projektu: Health impacts of endocrine-disrupting chemicals: bridging science-policy gaps by addressing persistent scientific uncertainties Dátum ukončenia: 13.4.2023 Rozsah: Funkcia a regulácia endokrinného systému u ľudí a iných druhov má vysokú biologickú zložitosť. Chemikálie narúšajúce endokrinný systém (EDC alebo endokrinné disruptory) sú chemické látky, ktoré menia fungovanie endokrinného systému a negatívne ovplyvňujú zdravie ľudí a zvierat. Môžu byť syntetického alebo prírodného pôvodu.   Výskumné akcie…

Towards structuring brain health research in Europe

Názov projektu: Towards structuring brain health research in Europe Call: Tackling diseases (Single stage – 2023) (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03) Dátum ukončenia: 13.4.2023 Očakávaný výstup:   – Tvorcovia politík, donori a iné relevantné zainteresované strany identifikujú a dohodnú sa na štruktúre riadenia a implementačných modalitách, čo umožní efektívne vytvorenie potenciálneho budúceho partnerstva. – Tvorcovia politiky, donori a ďalšie relevantné zainteresované strany stavajú na poznatkoch získaných v…

Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

Názov projektu: Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) Dátum ukončenia: 13.4.2023 Očakávaný výstup:   – Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si rozšíria svoje znalosti o potenciáli kombinovaných ATMP a získajú prístup k inovatívnym možnostiam liečby s preukázanými zdravotnými prínosmi pre nenaplnené lekárske potreby; – Vývojári a výrobcovia kombinovaných ATMP získavajú vedecké dôkazy o navrhovanom terapeutickom prístupe; – Pacienti profitujú z nových…

Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics

Názov projektu: Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics Call: Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2023-CANCER-01) Dátum ukončenia: 12.4.2023 Očakávaný výstup:   – Pacienti s rakovinou a ich opatrovatelia majú prístup k optimalizovaným a cenovo dostupným, minimálne invazívnym diagnostickým intervenciám, ktoré zvyšujú kvalitu ich života, v európskych regiónoch, členských štátoch a pridružených krajinách; – Zdravotnícki odborníci a…

Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA)

Názov projektu: Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA) Dátum ukončenia: 29.3.2023 Očakávaný výstup: Očakáva sa, že projekty prispejú aspoň k dvom z nasledujúcich výsledkov: – Výsledok 1: Zvýšená produktivita výroby alebo zvýšená kvalita a rýchlosť výsledkov diagnostiky; – Výsledok 2: Zvýšená presnosť a/alebo zmenšená veľkosť prvkov vo výrobe mikroelektroniky vrátane balenia na integráciu fotoniky a…