Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.10.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať…

Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:Cancer Prevention and Control Clinical Trials Grant Program (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o podporu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim v súvislosti s programovými záujmami divízie prevencie rakoviny NCI a/alebo divízie NCI kontroly rakoviny a populačných vied, ktoré majú potenciál znížiť záťaž súvisiacu s…

National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 10.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je hľadať výskumné projekty, ktoré implementujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II) zamerané na diagnostické a terapeutické intervencie zamerané na rakovinu, ktoré majú priamy význam…

Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu:Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Tento FOA podporuje žiadosti na priesečníku HIV a starnutia tým, že sa zameriava na dva zastrešujúce ciele: 1) zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia z pohľadu infekcie HIV a jej liečby; a 2) zlepšiť prístupy k testovaniu, prevencii a liečbe…

Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 24.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva žiadosti na vývoj a implementáciu klinických skúšok fázy Ib až III sľubných farmakologických a nefarmakologických intervencií, ktoré môžu zabrániť, oddialiť alebo liečiť symptómy Alzheimerovej choroby (AD) a iných demencií súvisiacich s vekom pomocou infraštruktúry na koordináciu a…

NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu:NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.11.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Tento malý grantový program NIDCR pre nových výskumníkov podporuje základný a klinický výskum vedený vedcami, ktorí sú v počiatočnom štádiu budovania nezávislej výskumnej kariéry v oblasti orálneho, zubného a kraniofaciálneho výskumu. Tento program R03 podporuje pilotné štúdie alebo štúdie uskutočniteľnosti a vývojové výskumné…

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia…

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 11.12.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia…