Advanced biomaterials for the Health Care (IA)

Názov projektu: Advanced biomaterials for the Health Care (IA) Dátum ukončenia: 7.2.2024 Očakávaný výstup: Rozvinúť rýchlo rastúci inovačný trh medicínskych aplikácií, ktorý je závislý od pokročilých biokompatibilných materiálov, ktoré možno tlačiť alebo vstrekovať, vrátane 4D materiálov, ktoré menia svoju 3D štruktúru po vonkajšom vplyve (napr. tepelné, elektrické, mechanické alebo radiačné ošetrenie) Medicínske alebo chirurgické postupy…

Bio-printing of living cells for regenerative medicine

Názov projektu: Bio-printing of living cells for regenerative medicine Dátum ukončenia: 11.4.2024 Očakávaný výstup: Regeneratívna medicína je odvetvie translačného výskumu v tkanivovom inžinierstve a molekulárnej biológii, ktoré sa zaoberá „procesom nahradenia, inžinierstva alebo regenerácie ľudských buniek, tkanív alebo orgánov s cieľom obnoviť alebo vytvoriť normálnu funkciu“. 3D tlač sa vo všeobecnosti považuje za pokročilú výrobnú…

Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies

Názov projektu: Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies Dátum ukončenia: 23.11.2023 Očakávaný výstup: Identifikácia rôznych faktorov nerovnosti a spôsobov komunikácie so zraniteľnými skupinami, faktorov individuálnej, organizačnej a systémovej odolnosti a ciest na ich podporu a spôsobov, ako riešiť zraniteľné miesta v akútnej kríze, ako aj počas prevencie, aby sa vytvorila…