Geriatrická konferecia

Dňa 1.12.2023 sa v priestoroch Hotela Apollo v Bratislave uskutočnila geriatrická konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku Kliniky geriatrie LF SZU a UNB. V úvodnej slávnostnej časti konferencie prednosta Kliniky geriatrie LF SZU a UNB, MUDr. Peter Mikus, PhD.,  predniesol históriu kliniky od je vzniku až po súčasnosť. Po úvodnej prednáške pozdravili účastníkov konferencie prvá prorektorka SZU doc. MUDr. Štefánia…

Details

Workshopový víkend študentov UZS

Študenti 3. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť sa zúčastnili v dňoch 27. – 28. 10. 2023  workshopového víkendu, ktorý organizovala Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Študenti našej fakulty  si precvičili praktické zručnosti v špecifických výkonoch, s ktorými sa stretávajú v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Študenti si so sebou odniesli nové zaujímavé poznatky a…

Details

Študenti UZS na kurze vrtuľníkovej záchrannej služby

Študenti 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť absolvovali dňa 20. 11. 2023 kurz  v hlavnom sídle   ATE – Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v Poprade s vyučujúcim Mgr. Milošom Čaklošom, PhD. Študenti sa oboznámili s princípmi a spôsobmi poskytovania prednemocničnej starostlivosti vrtuľníkovou záchrannou službou, s jej materiálno-technickým vybavením, so správnym postupom pri pohybe okolo vrtuľníka, jeho…

Details

WORKSHOP PRE ŠTUDENTOV FYZIOTERAPIE

Študenti 3. ročníka v študijnom programe fyzioterapia absolvovali 27. novembra 2023 workshop pod taktovkou neurológa MUDr. Ivana Burana, PhD. na pracovisku klinickej fyzioterapeutickej praxe (@Rehabilica). Podujatie bolo zamerané na tému vertebrogénnych ťažkostí z pohľadu neurológie. Účastníci mali po teoretickej časti možnosť vyskúšať si aplikovať na sebe trakciu ako jeden z prístupov fyzioterapie.

Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Táto výzva pre žiadosti o grant na plánovanie R34 sa zameriava na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto NOFO je podporiť výskum, ktorý posúva (1) preventívne…

Details

Cooperative Agreement for In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Cooperative Agreement for In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (U01 Clinical Trial Required) Dátum ukončenia: 4.2.2025 Účel projektu: Táto výzva je zameraná na podporu vysokorizikových klinických skúšok na vývoj in vivo štrukturálnych a funkčných zobrazovacích technológií s vysokým rozlíšením pre živé ľudské vnútorné ucho. Navrhované projekty by sa mali zamerať na…

Details

In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (R01 Clinical Trial optional)

Názov projektu: In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (R01 Clinical Trial optional) Dátum ukončenia: 4.2.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť vývoj in vivo štrukturálnych a funkčných zobrazovacích technológií s vysokým rozlíšením pre živé ľudské vnútorné ucho. Navrhované projekty by sa mali zamerať na zlepšenie rozlíšenia súčasných zobrazovacích techník alebo vývoj nových…

Details

Phased Research to Support Substance Use Epidemiology, Prevention, and Services Studies (R61/R33 Clinical Trials Optional)

Názov projektu: Phased Research to Support Substance Use Epidemiology, Prevention, and Services Studies (R61/R33 Clinical Trials Optional) Dátum ukončenia: 14.9.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť translačný výskum naprieč epidemiológiou, službami v oblasti závislostí a prevencie, aby sa v konečnom dôsledku znížilo zaťaženie verejného zdravia spojené s užívaním látok. Toto NOFO podporuje výskum, ktorý…

Details

BRAIN Initiative Connectivity across Scales Data Coordinating Center (BRAIN CONNECTS DCC) (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative Connectivity across Scales Data Coordinating Center (BRAIN CONNECTS DCC) (U24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 30.1.2024 Účel projektu: Táto výzva vyžaduje žiadosti o jedno alebo viac centier na koordináciu údajov (DCC) na podporu BRAIN CONNECTS, sieťového konzorcia komplexných centier a špecializovaných projektov financovaných v rámci RFA-NS-22-047, RFA-NS-22- 048 a RFA-NS-22-049.…

Details

Študent UZS zachraňoval ľudský život

Jakub Bašťovanský, poslucháč 2. ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti a jeho kamarát – medik Richard Tybor z prvého ročníka LF SZU sa stali svedkami vážnej dopravnej nehody, kedy vo večerných hodinách auto v plnej rýchlosti zachytilo neoznačeného chodca. Obaja sa zachovali veľmi profesionálne a duchaprítomne. Nakoľko Jakub mal v aute aj profesionálnu lekárničku, mohli účinnejšie poskytnúť neodkladnú prvú pomoc na záchranu…

Details