Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny, so statusom „dočasné útočisko“ na území SRprijímacie konanie pre akademický rok 2022/2023 – výučba v slovenskom jazyku

V súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom na Ukrajine Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ponúka záujemcom, ktorí chcú na jej fakultách študovať študijné programy v slovenskom jazyku (v dennej forme štúdia), možnosť prihlásiť sa do prijímacie konania pre akademický rok 2022/2023. Do prijímacieho konania sa môžu prihlásiť uchádzači so štátnym občianstvom Ukrajiny, ktorí majú na území SR status „dočasné…

zobraziť viac

Udelenie čestného titulu Dr. h. c. rektorovi SZU

Na Vedeckej rade Vysokej školy Danubius dňa 11.apríla 2022 udelil rektor Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Peter Plavčan, CSc. rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. titul Doctor honoris causa za aktívnu spoluprácu s Vysokou školou Danubius a zásluhy na rozvoji verejných politík v oblasti zdravotníctva.

zobraziť viac

Informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium z Ukrajiny

Informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium z Ukrajiny a informácie o podmienkach prestupu z ukrajinských univerzít poskytuje:Information for applicants from Ukraine for university study and information on transfer conditions from Ukrainian universities is provided by:Інформацію для абітурієнтів з України та інформацію щодо умов переведення з українських університетів надають: Telefonicky / By phone / За номером…

zobraziť viac

Významné ocenenie rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. v nedeľu 20. marca 2022 bolo udelené prestížne ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda za rok 2021 za vysoko odbornú činnosť v oblasti úrazovej chirurgie, vedeckú publikačnú činnosť zverejnenú aj v zahraničných periodikách európskeho a svetového významu. V roku 2021 vzniklo unikátne dielo Princípy chirurgie, ktorého editorom…

zobraziť viac

Pomoc utečencom z Ukrajiny

Slovenská zdravotnícka univerzita  reaguje na vzniknutú dramatickú situáciu na Ukrajine a pripája sa k pomoci utečencom, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Pre tento účel vyčleňuje ubytovanie pre jednu rodinu (4 lôžka – apartmán)  v Banskej Bystrici  a 15 až 20 izieb (30-40 lôžok) v ubytovacom zariadení na Limbovej 12.  O dočasné ubytovanie môžu požiadať…

zobraziť viac

ÚSPECH NA ZIMNEJ UNIVERZIÁDE SR 2022

V týždni od 7. februára do 11. februára 2022 sa uskutočnila Zimná univerziáda, ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave. Aj Slovenská zdravotnícka univerzita mala svojich zástupcov v jednotlivých športoch. Našu univerzitu reprezentovali študenti s vynikajúcimi výsledkami: Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici: Natália Divinská,študentka 1. ročníka bakalárskeho štúdia  v študijnom programe fyzioterapiabronzová medaila v stolnom tenise aštvrté…

zobraziť viac

Odborná príprava v radiačnej ochrane pre lekárov indikujúcich vyšetrenia využívajúce zdroje ionizujúceho žiarenia

Aplikácia diagnostických zobrazovacích metód pri lekárskych vyšetreniach využívajúcich ionizujúce žiarenie je úzko spojená s radiačnou záťažou pacientov. Indikujúci lekári majú nezastupiteľnú úlohu pri výbere a zdôvodnení vhodného typu zobrazovacej metódy potrebnej pre stanovenie diagnózy pacienta. Ich zodpovedný prístup k indikácii vyšetrenia vyžaduje dostatočné informácie o rizikách spojených s účinkami ionizujúceho žiarenia, ako aj charaktere a…

zobraziť viac

Rektor SZU ocenil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva viacerých pedagógov a študentov.

Slovenská zdravotnícka univerzita sa už takmer 70 rokov podieľa významnou mierou na výchove a vzdelávaní v oblasti medicínskych vedných odborov. Ročne prejdú jej bránami tisícky študentov, ktorí v istom čase vstúpia aj do zdravotníckeho systému tu na Slovensku. Úlohou univerzity a jej 4 fakúlt je zabezpečiť kvalitné vzdelanie a prípravu pre budúcich lekárov, medikov, fyzioterapeutov,…

zobraziť viac

Seminár Meta analysis for global health estimates.

Dňa 20.10.2021 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu, Fakultu verejného zdravotníctva v Bratislave, profesor Max Petzold z Gothenburgskej Univerzity vo Švédsku. Profesor Petzold pôsobí vo funkcii Head of School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, a zároveň aj ako riaditeľ Swedish National Data Service, University of Gothenburg vo…

zobraziť viac

máj 2022

Po
Ut
Str
Št
Pi
So
Ne
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Udalosti pre 1 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 2 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 3 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 4 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 5 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 6 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 7 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 8 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 9 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 10 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 11 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 12 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 13 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 14 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 15 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 16 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 17 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 18 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 19 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 20 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 21 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 22 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 23 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 24 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 25 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 26 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 27 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 28 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 29 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 30 máj
Žiadne udalosti
Udalosti pre 31 máj
Žiadne udalosti
0
ŠTUDENTOV
0
FAKULTY
0
ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
0
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV