Názov projektu: Accelerating Behavioral and Social Science through Ontology Development and Use: Dissemination and Coordination Center (U24) Clinical Trial Not Allowed

Dátum vydania: 24.5.2023

Dátum ukončenia: 4.10.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) vyzýva multidisciplinárne tímy, aby sa prihlásili na zriadenie Centra šírenia a koordinácie (DCC) pre projekty výskumnej siete rozvoja behaviorálnej a spoločenskovednej ontológie U01 (PAR-23-182). Tímy musia zahŕňať odborníkov na danú problematiku v

1) jednej alebo viacerých oblastiach behaviorálnej alebo sociálnej vedy,

2) informatike súvisiacej s ontológiou a výpočtovým prístupom a

3) tímovej vede alebo vede o vede.

Primárnou zodpovednosťou DCC je:

1) koordinovať a poskytovať logistickú podporu na uľahčenie spolupráce a učenia sa medzi projektmi;

2) Poskytovať odborné, výpočtové a informatické odborné znalosti a podporu súvisiace s ontológiou;

3) Uľahčiť šírenie zdrojov a školenia na podporu rozširovania, rozvoja a používania ontológie; a

4) Poskytovať aktívny dosah a koordináciu s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom zvýšiť porozumenie a dopyt po nástrojoch a zdrojoch súvisiacich s ontológiou BSSR.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz