Názov projektu: Advanced biomaterials for the Health Care (IA)

Dátum ukončenia: 7.2.2024

Očakávaný výstup:

  • Rozvinúť rýchlo rastúci inovačný trh medicínskych aplikácií, ktorý je závislý od pokročilých biokompatibilných materiálov, ktoré možno tlačiť alebo vstrekovať, vrátane 4D materiálov, ktoré menia svoju 3D štruktúru po vonkajšom vplyve (napr. tepelné, elektrické, mechanické alebo radiačné ošetrenie)
  • Medicínske alebo chirurgické postupy budú ťažiť z injektovateľných materiálov pre neinvazívne chirurgické postupy.
  • Niektoré z ich výhod zahŕňajú ľahké dodanie do tela, zvýšenú presnosť implantácie, kontrolovateľné uvoľňovanie terapeutických látok, antimikrobiálne vlastnosti a možnosť monitorovania alebo stimulácie biologických udalostí.

Lekárski dodávatelia môžu komercializovať injektovateľné hydrogély vrátane hydrogélov vyrobených z nanokompozitov, biomateriálov na báze prírodných a syntetických polymérov, kostných cementov, biokeramiky a elektroniky.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz