Názov projektu: Advancing Development of Diagnostics for Congenital and Adult Acquired Syphilis (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 28.6.2023

Dátum ukončenia: 3.11.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vyvinúť novú a zlepšiť existujúcu diagnostiku vrodených a dospelých získaných syfilisových infekcií využitím nedávneho pokroku v základnom výskume Treponema pallidum a širších inovácií diagnostiky infekčných chorôb.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz