Názov projektu: AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research)

Dátum vydania: 13.10.2022

Dátum otvorenia: 27.12.2022

Dátum ukončenia: 15.3.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je urýchliť preklad výskumu na zlepšenie včasnej detekcie rakoviny hlavy a krku (HNC). Táto FOA hľadá aplikácie, ktoré sa zameriavajú na včasnú detekciu HNC aplikáciou molekulárnych, bunkových a multi-omických podpisov na klinické štúdie na odlíšenie benígnych od premalígnych lézií a identifikácie prognostických podpisov na transformáciu z premalígnych na malígne lézie. Lepšie pochopenie molekulárnych charakteristík dysplastických lézií a skorej recidívy je potrebné na zlepšenie klasifikácie lézií relevantnej pre predpovedanie progresie rakoviny, čo by mohlo mať významný vplyv na prevenciu rakoviny a optimalizáciu liečby.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz