AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAKULTY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FVZ

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Druhý stupeň štúdia – denná a externá forma:

Tretí stupeň štúdia – denná a externá forma: