Názov projektu: Alcohol Treatment and Recovery Research (R34 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 8.4.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaný klinickou skúškou R34 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum zotavenia sa. Tento FOA sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a zotavenie sa z poruchy užívania alkoholu (AUD), vrátane: vývoja liekov, presnej medicíny, behaviorálnych terapií a mechanizmov zmeny správania (MOBC), obnovy, translačného výskumu a inovatívnych metód a technológií  na liečbu a rekonvalescenciu AUD.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz