Názov projektu:Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) Clinical Trials (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 24.11.2020

Dátum ukončenia: 8.1.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva žiadosti na vývoj a implementáciu klinických skúšok fázy Ib až III sľubných farmakologických a nefarmakologických intervencií, ktoré môžu zabrániť, oddialiť alebo liečiť symptómy Alzheimerovej choroby (AD) a iných demencií súvisiacich s vekom pomocou infraštruktúry na koordináciu a riadenie skúšok konzorcia pre klinické skúšky Alzheimerovej choroby (ACTC).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz