Názov projektu: Analysis of data in the COVID-19 Neuro Databank-Biobank (R03 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 27.6.2023

Dátum ukončenia: 9.11.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti, ktoré zhromažďujú a analyzujú existujúce údaje v Neuro Databanke-Biobanke COVID-19 (Projekt NeuroCOVID). Projekt NeuroCOVID bol založený v roku 2020, aby slúžil ako silný národný zdroj na pochopenie neurologických komplikácií spojených s COVID-19 a účinkov COVID-19 na už existujúce neurologické stavy. Projekt NeuroCOVID zhromaždil a spracoval širokú škálu údajov zo Spojených štátov a medzinárodných stránok. Toto NOFO podporuje žiadosti založené na hypotézach na ďalšie vedecké poznatky o neurologických komplikáciách COVID-19 pomocou tejto neidentifikovanej databázy. Údaje môžu byť pre analýzy kombinované s údajmi z iných amerických a medzinárodných databáz. Toto NOFO sa však NEVZŤAHUJE na zber nových primárnych údajov od osôb postihnutých COVID-19 alebo porovnávacích kohort.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz