Názov projektu: Analyzing Early Events in TB and TB/HIV Infection for Interventional Targets (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 15.5.2023

Dátum ukončenia: 12.10.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť mechanistické štúdie raného štádia infekcie Mycobacterium tuberculosis (Mtb) s HIV a bez neho s cieľom identifikovať intervenčné ciele pre vakcíny a terapie riadené hostiteľom.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz