Názov projektu: Applying Imaging Pipelines for Spatial Characterization of Cellular Interactions in HIV-related CNS Pathology and/or Substance Use (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 9.2.2024

Účel projektu: Táto výzva má za cieľ podporiť vývoj a aplikáciu inovatívnych ex-vivo zobrazovacích technológií spolu s potrebnými koordinovanými potrubiami zahŕňajúcimi odber tkaniva, histologické spracovanie a výpočty, aby sa umožnila priestorová analýza a in situ molekulárna anotácia bunkových populácií zapojených do centrálneho nervového systému (CNS). HIV infekcia, perzistencia a neuropatogenéza. Potrubie vyvinuté a overené počas fázy R61 by sa malo použiť na čerstvo odobraté alebo uložené tkanivá CNS s dobre zachovanou štruktúrou (celé mozgy, plátky alebo explantáty) z ľudských alebo zvieracích modelov. Užitočnosť potrubí by sa mala preukázať počas fázy R33 prostredníctvom testovacích prípadov skúmajúcich medzibunkové komunikačné mechanizmy pri neurokognitívnych poruchách spojených s HIV (HAND), reakcii na antiretrovírusovú terapiu (ART) a/alebo užívaní látok.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz