Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ podporiť inovatívny výskum relevantný pre pokrok v chápaní účinkov zmeny klímy v rámci kontinua kontroly rakoviny, od etiológie rakoviny a rizík rakoviny cez…

Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o epidemiologické a pozorovacie výskumné projekty o dlhodobých kardiopulmonálnych následkoch po liečbe tuberkulózy (TBC). Vyšetrovatelia by mali navrhnúť dodatočné testovanie a zber údajov v…

NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto NOFO je oznámiť podporu pre hodnotné výskumné projekty, ktoré sa zaoberajú výskumnými otázkami týkajúcimi sa ľudskej zubnej, orálnej alebo kraniofaciálnej (DOC) biológie a chorôb a stavov prostredníctvom analýzy…

NIDA Avant-Garde Program for HIV and Substance Use Disorder Research (DP1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NIDA Avant-Garde Program for HIV and Substance Use Disorder Research (DP1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.3.2023 Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Program NIDA Avant-Garde Award za výskum HIV podporuje výnimočne kreatívnych vedcov, ktorí navrhujú štúdie s vysokým dopadom, ktoré otvárajú nové oblasti výskumu HIV v kontexte užívania látok a porúch užívania látok…

BRAIN Initiative: Optimization of Instrumentation and Device Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Optimization of Instrumentation and Device Technologies for Recording and Modulation in the Nervous System (U01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2023 Dátum ukončenia: 21.1.2026 Účel projektu: Táto FOA hľadá žiadosti na optimalizáciu prístrojových a zariadení na zaznamenávanie a moduláciu nervových buniek a obvodov, na riešenie hlavných výziev a na umožnenie…

BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: New Technologies and Novel Approaches for Recording and Modulation in the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.3.2023 Dátum ukončenia: 21.1.2026 Účel projektu: Táto FOA hľadá žiadosti na testovanie konceptu a vývoj nových technológií a nových prístupov k zaznamenávaniu a modulácii nervových buniek a obvodov, aby sa zaoberali…

Using Secondary Data Analysis to Determine Whether Preventive Interventions Implemented Earlier in Life Reduce Suicide Risk (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Using Secondary Data Analysis to Determine Whether Preventive Interventions Implemented Earlier in Life Reduce Suicide Risk (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 24.2.2023 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum, ktorý bude integrovať a harmonizovať existujúce súbory údajov z veľkých preventívnych štúdií. Súbory údajov…

Exploratory Grants for Climate Change and Health Research Center Development (P20 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Grants for Climate Change and Health Research Center Development (P20 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.3.2023 Dátum ukončenia: 8.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vyžiadať si žiadosti o granty na plánovanie P20 pre centrá pre výskum klimatických zmien a zdravia (CCHRC). Tento program podporí rozvoj transdisciplinárneho výskumného…

Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 2.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť translačný a klinický výskum s cieľom (1) napredovať v presnej medicíne u tehotných osôb, dojčiacich osôb a detí prostredníctvom vývoja nových nástrojov, modelov…

Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 2.3.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Na uľahčenie genomického výskumu a šírenia svojich produktov NHGRI podporuje nové aj existujúce genómové zdroje, ktoré majú pre výskumnú komunitu preukázanú širokú hodnotu. Ocenenia v rámci tohto FOA podporia vývoj a distribúciu vysokohodnotných genómových zdrojov cenných pre…