Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Novel Assays to Address Translational Gaps in Treatment Development (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.7.2022 Dátum otvorenia: 21.9.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať neurofyziologické opatrenia ako potenciálne testy pre výskum vývoja liečby. Oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí úsilie o optimalizáciu a vyhodnotenie farmakodynamických (PD) meraní neurofyziologických…

Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 28.1.2023 Dátum ukončenia: 27.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o štúdie etiológie a patogenézy diabetu 1. typu s použitím údajov a vzoriek z klinických štúdií…

Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Epigenetic Mechanisms Regulating HIV CNS Latency and Neuropathogenesis Using Novel Single Cell Technologies (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 5.11.2022 Dátum ukončenia: 6.12.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť štúdie o epigenetických mechanizmoch regulujúcich latenciu centrálneho nervového systému (CNS) HIV a/alebo neuropatogenézu pomocou in-vitro…

BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.7.2022 Dátum otvorenia: 13.9.2022 Dátum ukončenia: 14.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) požaduje aplikácie pre tímovo orientovaný vývoj a overenie inovatívnych neinvazívnych zobrazovacích technológií, ktoré by mohli mať transformačný vplyv na štúdium mozgových funkcií/konektivity. Očakáva…

Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Data Coordinating Center for Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials (Collaborative U24 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.7.2022 Dátum otvorenia: 11.9.2022 Dátum ukončenia: 12.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti pre spolupracujúce koordinačné centrum údajov (DCC) pre klinické skúšky na viacerých miestach iniciované skúšajúcim vrátane účinnosti, porovnávacej účinnosti, pragmatických a/alebo realizačných…

Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Prevention and Treatment through a Comprehensive Care Continuum for HIV-affected Adolescents in Resource Constrained Settings Implementation Science Network (PATC³H-IN) Clinical Research Centers (UG1 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 22.7.2022 Dátum otvorenia: 6.11.2022 Dátum ukončenia: 7.12.2022 Účel projektu: Tento FOA pozýva prihlášky na účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu…

Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Biology of Bladder Cancer (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 26.7.2022 Dátum otvorenia: 5.9.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti, ktoré skúmajú biológiu a základné mechanizmy rakoviny močového mechúra. Rakovina močového mechúra je závažným zdravotným problémom v Spojených štátoch aj celosvetovo. Vzhľadom na vysoký výskyt a…

Pri príležitosti Dňa študentov sme ocenili študentov aj pedagógov

Každým rokom je už  tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, prejavujeme uznanie a oceňujeme prácu tých, pre ktorých vlastne naša univerzita existuje – študentov aj pedagógov.  Slovenská zdravotnícka univerzita každoročne pripraví na vstup do slovenského zdravotníckeho systému stovky mladých zdravotníkov v širokej škále študijných programov a zdravotníckych povolaní. Sme hrdí na to, že sa nám dlhé…

VK/36/2022 – Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre LF SZU (8. 11. 2022 – 28. 11. 2022)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca pre Lekársku fakultu: 1 miesto vedúceho  zamestnanca prednostu Ústavu cudzích jazykov LF…