Študenti počas výkonu praxe aj pomáhali

Poslucháči fyzioterapie – Kristína Šmiralová, Timotej Štefanko, Peter Jaroslav Vyparina, a Filip Zemko sa dňa 24. 10. 2023, počas svojho výkonu praxe v Ružinovskej poliklinike a. s., stali  aktívnymi účastníkmi nečakanej situácie, o ktorej nás informovala Mgr. Anna Páleníková, mentorka odbornej praxe. Študenti bezprostredne reagovali na volanie o pomoc z čakárne oddelenia MRI, kde sa už zamestnanci snažili…

XXXVI. kongres pracovního lékařství

Dňa 24. – 25. 10. 2023 sa konal v Plzni,  v Českej republike,  XXXVI. kongres pracovního lékařství s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou kongresu bolo „Pracovné lekárstvo a prevencia chorôb“. Kongres poskytol medziodborovú spoluprácu a priestor na výmenu názorov odborníkom pracovného a všeobecného praktického lekárstva, hygieny práce, epidemiológie, pneumológie, alergológie, neurológie, psychológie, toxikológie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri…

Bidirectional Influences Between Adolescent Social Media Use and Mental Health (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Bidirectional Influences Between Adolescent Social Media Use and Mental Health (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 2.3.2024 Účel projektu: Adolescenti majú čoraz väčší prístup k online sociálnym interakciám a konzumácii obsahu na platformách sociálnych médií a trávia čoraz viac času zapojením sa do nich, no sú obmedzené poznatky o tom, ako online sociálne…

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.11.2026 Účel projektu: Cieľom výzvy je pozvať žiadosti o grant na výskumný projekt (R01), ktoré navrhujú štúdium etických, právnych a sociálnych dôsledkov (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Žiadosti môžu navrhovať štúdie s použitím jednej alebo zmiešanej metódy. Prístupy môžu…

Long-Acting Drug Delivery Systems for ART Optimization in Children Living with HIV-1 II (LADDS II) (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Long-Acting Drug Delivery Systems for ART Optimization in Children Living with HIV-1 II (LADDS II) (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je urýchliť vývoj bezpečných a účinných systémov podávania liekov s dlhodobým účinkom na zlepšenie a zjednodušenie liečby HIV-1 u detí. Toto NOFO pozýva žiadateľov zapojených…

Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na…

Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na…

Applying Imaging Pipelines for Spatial Characterization of Cellular Interactions in HIV-related CNS Pathology and/or Substance Use (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Applying Imaging Pipelines for Spatial Characterization of Cellular Interactions in HIV-related CNS Pathology and/or Substance Use (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 9.2.2024 Účel projektu: Táto výzva má za cieľ podporiť vývoj a aplikáciu inovatívnych ex-vivo zobrazovacích technológií spolu s potrebnými koordinovanými potrubiami zahŕňajúcimi odber tkaniva, histologické spracovanie a výpočty, aby sa…

Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 5.12.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tejto výzvy má Národný onkologický inštitút v úmysle podporiť základný a translačný výskum, ktorý bude viesť vývoj profylaktickej alebo terapeutickej vakcíny proti herpesvírusu proti Kaposiho sarkómu (KSHV). Profylaktická vakcína proti KSHV by…

Microphysiological Systems to Advance Precision Medicine for AD/ADRD Treatment and Prevention (U54 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microphysiological Systems to Advance Precision Medicine for AD/ADRD Treatment and Prevention (U54 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: Táto výzva pozýva žiadosti o spoluprácu U54, ktorých cieľom je zriadiť viaczložkové prekladateľské centrá pre mikrofyziologické systémy (MPS) pre Alzheimerovu chorobu (AD) a demencie súvisiace s AD (ADRD) (prekladateľské centrá AD/ADRD MPS).…