Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06)

Názov projektu: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06) Očakávaný dopad: Zvýšenie pokrytia medziodborového školiaceho programu v oblasti rakoviny v celej Únii čo povedie k zvýšeniu kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblastiach klinickej onkológie, chirurgie, rádiológie a radiačnej technológie, ošetrovateľstva a iných špecializovaných…

Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Názov projektu: Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants Cieľ: Cieľom tejto akcie je doplniť implementáciu spoločnej akcie na tému „Prevencia rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia týkajúca sa zdravotných determinantov“, ktorú vedú členské štáty, a tým prispieť k zníženiu záťaže rakoviny a iných neprenosných chorôb a…

Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04)

Názov projektu: Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (DP-g-22-06.04) Cieľ: prispieť k zníženiu zaťaží NCDs – kardiovaskulárne ochorenia a diabetes a súvisiace rizikové faktory Špecifické povinné výstupy alebo míľniky: – vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia, – účasť na aktivitách na implementáciu osvedčených postupov založených na národných potrebách, – účasť na pilotovaní a zavedení…

The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.8.2022 Dátum otvorenia: 7.10.2022 Dátum ukončenia: 21.6.2025 Účel projektu: Metastasis Research Network (MetNet) Národného onkologického inštitútu (NCI) je zbierka výskumných centier U54, ktoré podporujú používanie prístupov na systémovej úrovni na pochopenie naliehavých otázok v oblasti metastáz. Celkovým cieľom…

Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development of Medications to Prevent and Treat Opioid and/or Stimulant Use Disorders and Overdose (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2022 Dátum otvorenia: 3.9.2022 Dátum ukončenia: 2.9.2025 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) hľadá výskum na objavenie a vývoj liekov na prevenciu a liečbu poruchy užívania opiátov (OUD) a/alebo poruchy…

Elucidation and Validation of the role of Transporters in the Placenta, Lactating Mammary Gland, Developing Gut, and Blood Brain Barrier (UC2 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Elucidation and Validation of the role of Transporters in the Placenta, Lactating Mammary Gland, Developing Gut, and Blood Brain Barrier (UC2 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.8.2022 Dátum otvorenia: 30.10.2022 Dátum ukončenia: 1.12.2022 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania pozýva prihlášky na vytvorenie centier na objasňovanie prepravcov (TEC) ako súčasť siete…

HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development of Therapies and Technologies Directed at Enhanced Pain Management (R43/R44 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 4.12.2022 Dátum ukončenia: 5.4.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vedecké riešenia na zastavenie národnej krízy verejného zdravia v oblasti opiátov podporou vývoja terapií a technológií…

Large Scale Integrated Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles and/or Cell-Types Mediating Opioid Action in the Rodent Brain (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Large Scale Integrated Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles and/or Cell-Types Mediating Opioid Action in the Rodent Brain (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2022 Dátum otvorenia: 2.1.2023 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má za cieľ podporiť doplnkové výskumné programy, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné…

Mechanism-Focused Research to Promote Adherence to Healthful Behaviors to Prevent Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Mechanism-Focused Research to Promote Adherence to Healthful Behaviors to Prevent Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 3.10.2022 Dátum otvorenia: 20.12.2022 Dátum ukončenia: 21.1.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) prijíma žiadosti na riešenie psychologických a interpersonálnych mechanizmov, ktoré riadia…

BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 3.10.2022 Dátum otvorenia: 1.1.2023 Dátum ukončenia: 2.2.2024 Účel projektu:  Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má v úmysle podporiť skupinu špecializovaných spolupracovníkov, ktorí prijmú škálovateľné technologické platformy a efektívne…