Názov projektu: Bat Immunology Network Research Projects (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.12.2023

Dátum ukončenia: 25.5.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na charakterizáciu bunkových a molekulárnych zložiek imunitného systému netopierov a na pochopenie ochranných vrodených a adaptívnych imunitných mechanizmov u netopierov. Výskumné projekty podporované týmto NOFO vytvoria spoločnú výskumnú sieť na zlepšenie pochopenia imunitnej odpovede netopierov.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-23-068.html#_Section_III._Eligibility