Názov projektu: Behavioral and Social Research on the Role of Immigration on Life Course Health and Aging, including AD/ADRD (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 9.8.2023

Dátum ukončenia: 4.11.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) pozýva inovatívne žiadosti R21, ktoré skúmajú, ako štrukturálne, komunitné a medziľudské mechanizmy fungujú v priebehu života medzi rasovými a/alebo etnickými podskupinami v strednom a vyššom veku, ktoré sa v USA považujú za menšinu (pozri OMB Smernica 15) s cieľom ovplyvňovať výsledky v oblasti zdravia a akékoľvek, ktoré vedú k rozdielom v oblasti zdravia. Toto NOFO tiež pozýva inovatívne žiadosti, ktoré skúmajú potreby údajov a metódy pri štúdiu vplyvu imigrácie na zdravie počas života, vrátane Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s Alzheimerovou chorobou (ADRD).

 

Žiadosti s predbežnými údajmi sa vyzývajú, aby sa prihlásili do sprievodného NOFO RFA-AG-24-028, ktorý pozýva na žiadosti o grant na výskumný projekt (R01). Avšak projekty s vysokým rizikom/vysokým výnosom, ktorým chýbajú predbežné údaje, môžu byť pre toto NOFO vhodnejšie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz