Názov projektu: Bidirectional Influences Between Adolescent Social Media Use and Mental Health (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 2.3.2024

Účel projektu: Adolescenti majú čoraz väčší prístup k online sociálnym interakciám a konzumácii obsahu na platformách sociálnych médií a trávia čoraz viac času zapojením sa do nich, no sú obmedzené poznatky o tom, ako online sociálne správanie a skúsenosti interagujú s duševnými chorobami dospievajúcich a rizikom psychopatológie. Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti, ktoré sa zameriavajú na pochopenie obojsmerných vzťahov medzi používaním sociálnych médií a duševnými chorobami dospievajúcich, psychiatrickými symptómami a rizikom alebo odolnosťou voči psychopatológii. Toto NOFO využíva grantový mechanizmus R01, zatiaľ čo jeho sprievodný NOFO, RFA-MH-24-181, hľadá kratšie, rizikovejšie grantové žiadosti R21.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz