Názov projektu: Bidirectional Influences Between Adolescent Social Media Use and Mental Health (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 2.3.2024

Účel projektu: Adolescenti majú čoraz väčší prístup k online sociálnym interakciám a konzumácii obsahu na platformách sociálnych médií a trávia ich čoraz viac času, no o tom, ako online sociálne správanie a skúsenosti interagujú s duševnými chorobami dospievajúcich a rizikom psychopatológie, sú obmedzené. Účelom tejto výzvy je podporiť žiadosti, ktoré sa zameriavajú na pochopenie obojsmerných vzťahov medzi používaním sociálnych médií a duševnými chorobami dospievajúcich, psychiatrickými symptómami a rizikom alebo odolnosťou voči psychopatológii. Toto NOFO hľadá kratšie žiadosti o grant R21 s vyšším rizikom, zatiaľ čo jeho spoločná možnosť financovania RFA-MH-24-180 hľadá žiadosti o grant R01, ktoré navrhujú dlhodobejšie projekty s podpornými predbežnými údajmi.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz