Názov projektu: Bio-printing of living cells for regenerative medicine

Dátum ukončenia: 11.4.2024

Očakávaný výstup:

Regeneratívna medicína je odvetvie translačného výskumu v tkanivovom inžinierstve a molekulárnej biológii, ktoré sa zaoberá „procesom nahradenia, inžinierstva alebo regenerácie ľudských buniek, tkanív alebo orgánov s cieľom obnoviť alebo vytvoriť normálnu funkciu“. 3D tlač sa vo všeobecnosti považuje za pokročilú výrobnú techniku ​​a 3D tlač neživotaschopných biomateriálov slúžiacich napr. ako lešenie pre rast buniek alebo ako štruktúra pre zdravotnícke pomôcky sa už bežne používa.

  • Biomedicínski vedci budú mať prístup k celým biotlačovým jednotkám na regeneráciu ľudského tkaniva.
  • Dostupnosť biotlačových tkanív vo väčšom meradle na účely biomedicínskeho výskumu pre priemysel aj akademickú obec.
  • Zdravotnícki odborníci získavajú informácie o bezpečnom a efektívnom používaní pokrokových terapií.
  • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti disponujú nástrojmi, ktoré im umožňujú liečiť stavy s nenaplnenou medicínskou potrebou.
  • Jednotliví pacienti budú mať prospech z individuálneho prístupu k príslušnému zdravotnému stavu vďaka biotlačenému riešeniu regeneratívnej medicíny.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz