Názov projektu: Biomedical Knowledgebase (U24 – Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 22.12.2022

Dátum ukončenia: 9.5.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania je určené na podporu biomedicínskych znalostných báz. Biomedicínske vedomostné bázy podľa tohto oznámenia by mali mať primárnu funkciu extrahovať, zhromažďovať, organizovať, komentovať a spájať rastúce súbory informácií súvisiacich so základnými súbormi údajov. Podpora spracovania údajov by mala zahŕňať účinné a efektívne metódy spracovania, ktoré sa prispôsobujú potrebám komunity a zahŕňajú poloautomatické metódy. Podpora vývoja softvéru a nástrojov musí byť obmedzená na to, čo zabezpečuje základné funkcie alebo výrazne zvyšuje efektivitu prevádzky znalostnej bázy.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz