Názov projektu: Biotypes of CNS Complications in People Living with HIV (P01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 30.8.2023

Dátum ukončenia: 12.12.2023

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je porozumieť heterogenite výsledkov centrálneho nervového systému (CNS) u ľudí s HIV na antiretrovírusovej terapii (ART) pomocou kvantitatívnych hodnotení, ktoré sú spojené s psychopatológiou na identifikáciu odlišných fenotypov chorôb, známe ako biotypy. Toto NOFO podporuje výskumné štúdie na pomoc pri identifikácii/overovaní biologicky kvantifikovateľných hodnôt v domácich a medzinárodných prostrediach. Žiadostiam, ktoré reagujú na toto NOFO, sa dôrazne odporúča, aby navrhli výskumné stratégie, ktoré sú nové a majú potenciál viesť vedu za jej súčasný stav. Podporujú sa multidisciplinárne výskumné tímy a aliancie spolupráce.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz