Názov projektu: BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN): Specialized Collaboratory on Human, Non-human Primate, and Mouse Brain Cell Atlases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 3.10.2022

Dátum otvorenia: 1.1.2023

Dátum ukončenia: 2.2.2024

Účel projektu:  Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) má v úmysle podporiť skupinu špecializovaných spolupracovníkov, ktorí prijmú škálovateľné technologické platformy a efektívne stratégie odberu vzoriek a kaskádu testov s cieľom vytvoriť komplexné a vysoko granulárne atlasy mozgových buniek u ľudí, primátov (okrem človeka, myší a iných druhov). v koordinácii a spolupráci s inými projektmi BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN). Od špecializovaných spolupracovníkov sa očakáva najmä to, že doplnia komplexné centrá v BICAN s odlišnými schopnosťami, kompetenciami a výskumnými cieľmi. Hlavným cieľom BICAN je vytvoriť referenčné atlasy mozgových buniek, ktoré budú široko používané v celej výskumnej komunite, poskytujúce molekulárny a anatomický základný rámec pre štúdium mozgových funkcií a porúch.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz