Názov projektu: BRAIN Initiative: Research on the Ethical Implications of Advancements in Neurotechnology and Brain Science (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 14.7.2021

Dátum ukončenia: 12.10.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) od NIH Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative sa riadi cieľmi stanovenými v BRAIN 2025: Vedecká vízia a posilnené Poradným výborom pracovnej skupiny riaditeľov pre podskupinu BRAIN 2.0 Neuroetika je určený na podporu úsilia o riešenie základných etických otázok spojených s výskumom zameraným na ľudský mozog a vyplývajúcich z nových technológií a pokrokov podporovaných iniciatívou BRAIN. Tento FOA podporuje žiadosti o granty na výskumné projekty od multidisciplinárnych tímov zameraných na kľúčové etické otázky spojené s oblasťami výskumu podporovanými iniciatívou BRAIN. Úsilie podporované v rámci tohto FOA má byť komplementárne a integrujúce s transformačnými, prelomovými objavmi neurovedy podporovanými prostredníctvom iniciatívy BRAIN.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz