Názov projektu: BRAIN Initiative: Transformative Brain Non-invasive Imaging Technology Development (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 11.7.2022

Dátum otvorenia: 13.9.2022

Dátum ukončenia: 14.10.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) požaduje aplikácie pre tímovo orientovaný vývoj a overenie inovatívnych neinvazívnych zobrazovacích technológií, ktoré by mohli mať transformačný vplyv na štúdium mozgových funkcií/konektivity. Očakáva sa, že žiadosti premenia nový koncept na funkčný prototyp pomocou tohto fázovaného grantového mechanizmu. Realizovateľnosť by mala byť stanovená do konca prvej fázy a mala by slúžiť ako základ pre prechod do druhej fázy. V druhej fáze sa očakáva úplný vývoj technológie do funkčného prototypu a jej overenie in vivo zvieracími alebo ľudskými funkciami/zobrazovaním konektivity. Výskumný plán by mal poskytnúť realistický časový plán a konkrétne míľniky na podporu navrhovaného vývojového úsilia. Ocenenia budú integrované do konzorcia BRAIN Non-Invasive Imaging Consortium ako koordinovanej siete pre zobrazovanie funkcií mozgu/prepojenia.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz