Názov projektu: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06)

Očakávaný dopad: Zvýšenie pokrytia medziodborového školiaceho programu v oblasti rakoviny v celej Únii čo povedie k zvýšeniu kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblastiach klinickej onkológie, chirurgie, rádiológie a radiačnej technológie, ošetrovateľstva a iných špecializovaných služieb, pričom sa zvýšil počet školiacich stredísk zapojených do iniciatívy, ako aj školiteľov.

Povinné výstupy alebo míľniky:

  • Školenie uskutočnené v najmenej 15 členských štátoch
  • Účasť stážistov z minimálne 100 rôznych onkologických centier v EÚ a pridružených krajinách.
  • Účasť stážistov z onkologických centier so sídlom na Ukrajine, aby sa zabezpečilo, že školenie bude dostupné pre zdravotníckych profesionálov pracujúcich v situáciách, kde mimoriadne podmienky neumožňujú ani neohrozujú zachovanie prijateľnej úrovne liečby a starostlivosti o onkologických pacientov.
  • Musí byť zahrnuté špecifické školenie zdravotníckych špecialistov, ktorí odišli z Ukrajiny a sú vysídlení v členských štátoch EÚ a susedných krajinách.
  • Integrácia vysídlených zdravotníckych špecialistov v národných zdravotníckych systémoch členských štátov EÚ na pomoc onkologickým centrám pri budovaní a implementácii diagnostiky rakoviny, liečby a starostlivosti o vysídlené osoby a pacientov s rakovinou z Ukrajiny.
  • Zameranie na detské rakoviny

Budget: 7 000 000 EUR

Dĺžka projektu: 36 mesiacov

Žiadateľ: inštitúcie verejného zdravia a vzdelávacie inštitúcie

Špecifické kritéria: konzorcium 15 žiadateľov, 7 rôznych krajín

Ponuka partnerov na spoluprácu:

NATIONAL CANCER INSTITUTE

  • Ukrajinská inštitúcia
  • Najväčšie centrum pre skúmanej rakoviny v Ukrajine – prevencia, screening, starostlivosť, výskum

Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer

  • Reprezentujú záujmy pacientov s rakovinou na národnej úrovni, organizácia tréningových programov pre onkologických partnerov

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRINZEU TIMISOARA

  • výskum zameraný najmä na rozšírené terapie v oblasti rakoviny a neprenosných ochorení, využívajúc bunkovú a molekulárnu biológiu, genómové technológie zahŕňajúce NGS pre precíznu diagnostiku tumorov

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz