Názov projektu:Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 16.3.2020

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania je podporiť vývoj inovatívnych, podporných nástrojov a technológií v oblasti obličkových, urologických a hematologických ochorení.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz