Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a…

Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporuje výskum biológie vysoko dôveryhodných rizikových faktorov spojených s komplexnými poruchami mozgu so zameraním na intracelulárne, transcelulárne a obvodové substráty nervových funkcií. Na účely tohto NOFO…

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a…

Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.6.2023 Dátum ukončenia: 4.3.2025 Účel projektu: Toto NOFO hľadá žiadosti na vývoj informačných nástrojov na uľahčenie prijatia a vedeckého využitia referencie ľudského pangenómu, ktorý sa vyvíja a udržiava v rámci programu NHGRI Human Genome Reference Programme (HGRP). Dôraz pre túto RFA…

BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.6.2023 Dátum ukončenia: 9.2.2027 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií® (BRAIN) je podporiť výskum, ktorý vyvinie a overí nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy…

Development of Software for Data Science in Infectious and Immune-Mediated Diseases Research (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Development of Software for Data Science in Infectious and Immune-Mediated Diseases Research (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.6.2023 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je žiadať žiadosti na vývoj softvéru na zlepšenie získavania, správy, analýzy, vizualizácie a šírenia údajov a znalostí pre výskum údajov o…

Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 14.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o štúdie, ktoré rozšíria znalosti o mechanizmoch spojených s neuropsychiatrickými symptómami (NPS) u osôb s Alzheimerovou chorobou (AD) alebo demenciou súvisiacou…

Immune Mechanisms at the Maternal-Fetal Interface (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Immune Mechanisms at the Maternal-Fetal Interface (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.6.2023 Dátum ukončenia: 12.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je získať žiadosti o: zlepšenie pochopenia úloh a interakcií imunitných buniek na rozhraní matky a plodu, ktoré podporujú tehotenstvo a umožňujú optimálny vývoj a funkciu placenty; a…

Leveraging Social Networks to Promote Widespread Individual Behavior Change (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Leveraging Social Networks to Promote Widespread Individual Behavior Change (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.6.2023 Dátum ukončenia: 4.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je pozvať základné pozorovacie alebo experimentálne behaviorálne a/alebo sociálne vedy R01 žiadosti, ktoré testujú, ako interpersonálne a intrapersonálne mechanizmy zmeny správania interagujú s charakteristikami sociálnych…

Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.6.2023 Dátum ukončenia: 5.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má žiadať o žiadosti, ktoré navrhujú štúdie na zvieracích, bunkových kultúrach a/alebo modeloch ľudského tkaniva s cieľom objasniť mechanizmy, ktorými COVID-19 interaguje a/alebo moduluje mechanizmy a výsledky…