Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.11.2022 Dátum otvorenia: 2.2.2023 Dátum ukončenia: 29.7.2025 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je podporovať projekty, ktoré funkčne potvrdzujú a/alebo charakterizujú gény alebo varianty zapojené do fenotypov súvisiacich s poruchou užívania látok. Viac informácii…

Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders

Názov projektu: Notice of Special Interest (NOSI) Targeting Epigenetic Regulators for Treating Addiction and Substance Use Disorders Dátum vydania: 3.11.2022 Prvý dostupný dátum splatnosti: 5.2.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) vydáva toto oznámenie o osobitnom záujme (NOSI), aby informoval žiadateľov o osobitnom záujme NIDA o inovatívny výskum, ktorý využíva…

Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Next Generation Multipurpose Prevention Technologies (NGM) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 4.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporovať neustály vývoj nových a inovatívnych viacúčelových preventívnych technológií (MPT) na požiadanie, riadených udalosťami a dlhodobo pôsobiacich (systémových a nesystémových). Podporuje vývoj MPT, ktoré…

HEAL Initiative: Development and Validation of Non-Rodent Mammalian Models of Pain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Development and Validation of Non-Rodent Mammalian Models of Pain (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2022 Dátum otvorenia: 4.10.2022 Dátum ukončenia: 7.3.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva výskum na vývoj, charakterizáciu a dôslednú validáciu modelov bolesti nehlodavcových cicavcov, súvisiacich výsledkov a/alebo koncových bodov, ktoré výrazne posunú…

Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Identifying Host Cell Death Pathway Targets for Host-Directed Therapies for Treatment of Mtb and Mtb/HIV Co-Infection (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.8.2022 Dátum otvorenia: 7.11.2022 Dátum ukončenia: 8.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť mechanistické štúdie o dráhach smrti hostiteľských buniek a ich účinku na imunitné…

Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Javits Neuroscience Investigator Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 15.8.2022 Dátum otvorenia: 15.8.2022 Dátum ukončenia: 16.9.2025 Účel projektu: Cena Národného inštitútu pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS) Javits Neuroscience Investigator Award (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu vyšetrovateľom s históriou výnimočného výkonu a výnimočnej produktivity. Cieľom ceny NINDS Javits Award…

Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Integrative Research to Understand the Impact of Sex Differences on the Molecular Determinants of AD Risk and Responsiveness to Treatment (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2022 Dátum otvorenia: 11.11.2022 Dátum ukončenia: 22.2.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva aplikácie, ktoré uplatňujú medzidisciplinárny a tímový vedecký prístup, aby získali komplexné…

Physiomimetics and Organoids for Reproductive Health (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Physiomimetics and Organoids for Reproductive Health (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.8.2022 Dátum otvorenia: 28.2.2023 Dátum ukončenia: 30.3.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na žiadosti o granty na vývoj fyziomimických platforiem a systémov kultúr organoidov na štúdium ženského reprodukčného traktu a gametogenézy (mužov aj žien), ktoré možno…

Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.8.2022 Dátum otvorenia: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 14.1.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum s cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako vakcíny proti infekčným agens vedú k trvalej ochrannej imunite. Táto iniciatíva podporí štúdie, ktoré definujú zložky…

HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.8.2022 Dátum otvorenia: 14.10.2022 Dátum ukončenia: 18.6.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyvinúť prototyp zariadení na klinickej úrovni, ktorý sa má používať ako bezpečná, účinná a nenávyková diagnostika a liečba bolesti alebo…