Plzenský pohár záchranárov 2021

V dňoch 16. – 17. septembra 2021 sa uskutočnil 9. ročník súťaže „Plzenský pohár záchranárov 2021“ určenej pre študentov vysokých škôl. Na podujatí sa zúčastnilo 9 tímov českých a slovenských vysokých škôl. Jeden z dvoch slovenských tímov tvorili Zuzana Hamarová, Patrícia Sitáriková a Martin Graňák – študenti 3. ročníka dennej formy štúdia urgentnej zdravotnej starostlivosti…

Na záchrane detí z tábora v Turčeku sa podieľal aj študent FOaZOŠ

Počas záchrannej akcie v noci zo 16. na 17. augusta 2021 v detskom tábore v  Turčeku, ktorým sa prehnala veterná smršť a silná búrka, sa podieľal aj Lukáš Valla, študent 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť FOaZOŠ. V tábore pracoval ako zdravotník a získané vedomosti a zručnosti uplatnil počas profesionálne odvedenej prvej pomoci a…

Slávnostne inaugurovali dekanov

Slávnostne inaugurovali dekanov Na pôde SZU v Bratislave dňa 23.6.2021 sa konala slávnostná inaugurácia dekanov fakúlt. Na základe prebehnutých volieb kandidátov v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva na funkciu dekana fakulty zo dňa 12.5.2021 bola v súlade so Zákonom o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi SZU v Bratislave právoplatne zvolená doc. PhDr. Bc. Beáta…

Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania nutričný terapeut pre uchádzačov z tretích krajín – informácia o konaní

Uznaná vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Termín konania: 24. augusta 2021 Miesto konania: Fakulta ošetrovateľstvaa zdravotníckych odborných štúdiíLimbová 14833 03 Bratislava Čas: 9,00 hod. , 4. poschodie, č. B – 405 Postup žiadateľa: Uchádzač o doplňujúcu skúšku z tretích krajín pošle písomnú žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie nutričný terapeut na adresu:Dekanát…