Názov projektu: Centers for Research in Emerging Infectious Diseases (CREID) Network Coordination Center (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 27.3.2024

Dátum ukončenia: 22.6.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti do Centra pre výskum vznikajúcich infekčných chorôb (CREID) Network Coordination Center (CC). Sieť CREID, ktorá pozostáva zo všetkých príjemcov v rámci tohto NOFO a sprievodného NOFO [ RFA-AI-24-006 ], slúži na rozšírenie vedomostí o znovu sa objavujúcich a vznikajúcich infekčných chorobách (re/EID) na celom svete, kde sú ohniská najpravdepodobnejšie pri rozvoji odbornosti, kapacity a pripravenosti riešiť výskum súvisiaci s prepuknutím choroby. CC bude slúžiť na vedenie, napredovanie, uľahčenie a koordináciu kritických a kolaboratívnych vedeckých, dátových a zdrojových, komunikačných a administratívnych činností počas období prepuknutia aj mimo neho medzi výskumnými centrami siete CREID koordinovaným, kolaboratívnym a kooperatívnym spôsobom.

Viac informácii o projekte: 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-016.html