Názov projektu: Centers for Research in Emerging Infectious Diseases (CREID) Network (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 27.3.2024

Dátum ukončenia: 22.6.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať prihlášky do sieťových výskumných centier centier pre výskum vznikajúcich infekčných chorôb (CREID). Sieť CREID, ktorá pozostáva zo všetkých príjemcov v rámci tohto NOFO a sprievodného NOFO [ RFA-AI-24-016 ] , slúži na rozšírenie vedomostí o znovu sa objavujúcich a vznikajúcich infekčných chorobách (re/EID) po celom svete, kde sú ohniská najpravdepodobnejšie pri rozvoji odbornosti, kapacity a pripravenosti riešiť výskum súvisiaci s prepuknutím choroby. Multi- a interdisciplinárne tímy domácich a medzinárodných vyšetrovateľov budú vykonávať inovatívny, kolaboratívny, hypotézami založený výskum One Health (prístup, ktorý uznáva, že zdravie ľudí je prepojené so zdravím zvierat a zdieľaným prostredím), uskutočnia výskum súvisiaci s epidémiou v prípade potreby v ich geografických oblastiach a budú pracovať v rámci siete CREID koordinovane, na základe spolupráce a spolupráce. 

Viac informácii o projekte: 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-006.html