Názov projektu: Centers of Excellence for Translational Research (CETR) (U19 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.12.2023

Dátum ukončenia: 30.4.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vyžiadať si od jednotlivých inštitúcií alebo konzorcia inštitúcií žiadosti o účasť v programe Centers for Excellence in Translational Research (CETR). Tento program bude podporovať multidisciplinárne strediská translačného výskumu zamerané na generovanie, overovanie a presadzovanie lekárskych protiopatrení proti baktériám alebo hubám uvedeným v NOFO so známou a vznikajúcou rezistenciou voči súčasným terapiám.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-23-065.html#_Section_III._Eligibility