Názov projektu: Chimeric Antigen Receptor (CAR) Approaches to AD/ADRD (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 24.8.2023

Dátum ukončenia: 8.2.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) má za cieľ poskytnúť dôkaz o princípe novej stratégie imunoterapie Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD). Konkrétne je cieľom preskúmať, či nový imunoterapeutický prístup v imunoterapii rakoviny s imunitnými bunkami chimérického antigénneho receptora (CAR) môže byť prispôsobený ako liečba AD/ADRD.

Toto NOFO využíva kód aktivity R61/R33 Exploratory/Developmental Phased Award. Fáza R61 poskytuje až 2 roky podpory pre počiatočné vývojové aktivity. Fáza R33 poskytuje až 3 roky podpory pre rozšírené aktivity.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz