Názov projektu: Clinical Trials Development for Co-Occurring Conditions in Individuals with Down syndrome: Phased Awards for INCLUDE (R61/R33 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 5.4.2022

Dátum ukončenia: 2.7.2024

Účel projektu: Projekt NIH Skúmanie súbežných stavov počas celého života na pochopenie Downovho syndrómu (INCLUDE) sa snaží zlepšiť zdravie a kvalitu života jednotlivcov s Downovým syndrómom. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o grant na prieskumné/vývojové fázované inovácie (R61/R33) na podporu vývoja klinických skúšok na liečbu kritických a súčasne sa vyskytujúcich zdravotných stavov u jedincov s Downovým syndrómom. Navrhované ciele výskumu by sa mali riadiť míľnikmi. Celková doba trvania projektu pre žiadosť predloženú ako odpoveď na tento FOA nesmie presiahnuť päť rokov. Tento FOA poskytuje podporu až na dva roky (fáza R61) na predbežné/vývojové/plánovacie štúdie, po ktorých nasleduje možný prechod na podporu klinického skúšania (R33) až na tri roky, hoci celkové trvanie ocenenia nesmie presiahnuť päť rokov . Tento FOA vyžaduje merateľné míľniky R61.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz