Názov projektu: Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

Dátum ukončenia: 13.4.2023

Očakávaný výstup:  

  • – Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si rozšíria svoje znalosti o potenciáli kombinovaných ATMP a získajú prístup k inovatívnym možnostiam liečby s preukázanými zdravotnými prínosmi pre nenaplnené lekárske potreby;
  • – Vývojári a výrobcovia kombinovaných ATMP získavajú vedecké dôkazy o navrhovanom terapeutickom prístupe;
  • – Pacienti profitujú z nových pokrokových terapií poskytovaných prostredníctvom kombinované ATMP;
  • – Spoločnosti z EÚ získavajú lepšie postavenie na trhu v oblasti kombinovaných ATMP.

 

Výskum by sa mal zamerať na pokročilé štádiá klinického vývoja s ukončenou regulačnou prácou na časti zdravotníckej pomôcky a štúdiami bezpečnosti kombinovaného produktu v pokročilom štádiu.

 

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz 

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz