Názov projektu: Collaborative Research Using Biosamples from Type 1 Diabetes Clinical Studies (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 11.7.2022

Dátum otvorenia: 28.1.2023

Dátum ukončenia: 27.10.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o štúdie etiológie a patogenézy diabetu 1. typu s použitím údajov a vzoriek z klinických štúdií a štúdií. Táto príležitosť je určená na financovanie vyšetrovacích tímov, ktoré spolupracujú na zodpovedaní dôležitých otázok o mechanizmoch ochorenia vedúcich k zlepšeniu prevencie cukrovky 1. typu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz