Názov projektu: Computational Models of Influenza Immunity (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.9.2023

Dátum ukončenia: 27.1.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva na podávanie žiadostí o program dohody o spolupráci v oblasti výpočtových modelov imunity proti chrípke (CMII). Program bude využívať výpočtové modelovanie a imunologické štúdie na zlepšenie nášho chápania požiadaviek na zlepšenie protichrípkovej imunity, vrátane indukcie širokej imunitnej ochrany a zvýšenia imunitnej odolnosti. Tento program pomôže pri navrhovaní univerzálnych alebo vylepšených vakcín proti sezónnej chrípke. Projekty môžu viesť k lepšiemu pochopeniu toho, ako už existujúca imunita a opakované expozície (prirodzená infekcia a/alebo vakcíny) formujú imunitnú „krajinu“ jednotlivca. Prediktívne modelovanie adjuvans/formulácií vakcín a experimentálna validácia podporovaná týmto programom by mala viesť k posilneniu imunitných reakcií hostiteľa a univerzálnej alebo zlepšenej účinnosti vakcíny proti sezónnej chrípke.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz