INFORMÁCIE KU DŇU ZAMESTNÁVATEĽOV 2023

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12, Bratislava

Parkovanie pre prihlásených zástupcov zdravotníckych zariadení bude zabezpečené v areáli univerzity.

Termín podujatia: 29.3.2023 (streda) so začiatkom o 9:00.

 

Podujatie otvorí rektor SZU Dr. h. c .prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Konkrétny časový harmonogram bude upresnený na základe počtu prihlásených zamestnávateľov, a to najneskôr do 10.3.2023. SZU garantuje v rámci prezentačného bloku každému subjektu minimálne 15 min. prezentáciu v aule pred plénom študentov a následne stanovištia pre individuálne interakcie so záujemcami.

Prezentačné materiály: Pri vstupe do auly bude zabezpečený priestor pre distribúciu marketingových produktov jednotlivých účastníkov. Registrácia

Záujemcovia z radov zdravotníckych zariadení musia potvrdiť svoj záujem o prezentáciu na Dni zamestnávateľov SZU 2023 najneskôr do 28.2.2023, na mailovú adresu: kancelaria.rektora@szu.sk.

Poplatok: Výška účastníckeho poplatku je 255 eur na účastníka

Elektronická registrácia na deň zamestnávateľov 2023

Len prípade, že máte záujem o prednášku alebo prenájom propagačného miesta!