Názov projektu:Detection of HIV for Self-Testing (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.11.2020

Dátum ukončenia: 18.3.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoločný interdisciplinárny výskum v ranom štádiu s cieľom poskytnúť informácie o vývoji inovatívnych rýchlych, citlivých, jednoduchých a nákladovo efektívnych diagnostických technológií, ktoré umožnia samotestovanie na HIV počas najskorších fáz ochorenia akútnej infekcie alebo počas rebound fenoménu vírusu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz