Názov projektu: Developing Measures to Advance Access and Quality in Global Mental Health Services (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 31.3.2023

Dátum ukončenia: 19.10.2023

Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti na podporu vývoja a pilotného testovania metrík prístupu a kvality zameraných na výsledky v globálnom výskume služieb duševného zdravia, ktoré by mohli byť preskúmané, schválené a implementované príslušnými regulačnými alebo riadiacimi domácimi orgánmi krajiny alebo krajín, v ktorých sa výskum uskutočňuje. NIMH sa zaujíma o štúdie, ktoré využívajú teoretický, empirický a kultúrne vhodný prístup k vývoju a testovaniu opatrení s využitím údajov z reálneho sveta. Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ napredovať vo vývoji nového a inovatívneho výskumu s cieľom posúdiť výsledky sprostredkované zmenami v prístupe k starostlivosti o duševné zdravie a kvalite starostlivosti v rámci programov alebo klinických zariadení.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz