Názov projektu: Developing Measures to Advance Quality in Mental Health Care Services (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 7.4.2023

Dátum ukončenia: 11.10.2023

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj, testovanie a validáciu opatrení kvality starostlivosti o duševné zdravie zameraných na výsledok vo forme vhodnej na predloženie a schválenie príslušnými regulačnými alebo riadiacimi orgánmi – miera zameraná na kvalitu má formu hodnotenia časti danej skupiny pacientov – napr. tých, ktorí sú obsluhovaní daným lekárom, zariadením, zdravotným systémom alebo zdravotným plánom – ktorých výsledky spĺňajú alebo prekračujú určité špecifikované klinické ciele. Zatiaľ čo štandardizovaných nástrojov na hodnotenie klinického stavu pacienta je veľa, existuje medzera v preklade štandardizovaných nástrojov klinického stavu pacientov do opatrení starostlivosti o duševné zdravie zameraných na výsledok. Schválenie príslušnými regulačnými alebo riadiacimi orgánmi uľahčí implementáciu týchto opatrení napríklad do klinickej praxe, podávania správ o kvalite zdravotnej starostlivosti a alternatívnych platobných programov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz