Názov projektu: Development & Testing of Novel Interventions to improve HIV Prevention, Treatment, and Program Implementation for People Who Use Drugs (R34 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 10.5.2021

Dátum ukončenia: 8.5.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) podporuje formatívny výskum, rozvoj intervencií a pilotné testovanie intervencií pre ľudí, ktorí užívajú drogy. Primárne výsledky záujmu zahŕňajú uskutočniteľnosť, znášanlivosť, prijateľnosť a bezpečnosť nových alebo prispôsobených intervencií, ktoré sa zameriavajú na prevenciu HIV, liečbu alebo výskum služieb. “Intervencia” tu môže zahŕňať behaviorálne, sociálne alebo štrukturálne prístupy, ako aj kombinované biomedicínske a behaviorálne prístupy, ktoré zabraňujú získaniu alebo prenosu infekcie HIV alebo zlepšujú klinické výsledky u osôb žijúcich s HIV.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz